آببازسانان مدیریت دکتر پزشکیان خبر گزارش

آببازسانان: مدیریت دکتر پزشکیان خبر گزارش

گت بلاگز اخبار پزشکی ورزش کردن سلیقه غذایی مردان را عوض کردن می‌دهد

نتایج مطالعات نشان می‌دهد فعالیت بدنی می‌تواند تمایلات غذایی مردان را عوض کردن دهد،‌ ولی این تاثیرگذاری را روی زنان ندارد. 

ورزش کردن سلیقه غذایی مردان را عوض کردن می‌دهد

ورزش کردن سلیقه غذایی مردان را عوض کردن می دهد

عبارات مهم : تغذیه

نتایج مطالعات نشان می دهد فعالیت بدنی می تواند تمایلات غذایی مردان را عوض کردن دهد، ولی این تاثیرگذاری را روی زنان ندارد.

به گزارش ایسنا، ورزش کردن و رژیم غذایی مناسب نکات کلیدی در حفظ سلامتی هستند. به تازگی متخصصان تغذیه و سلامت این عنوان را بررسی کردند که چگونه ورزش کردن بر رژیم غذایی سالم تاثیر می گذارد و فعالیت بدنی می تواند تمایلات غذایی مردان را عوض کردن دهد.

ورزش کردن سلیقه غذایی مردان را عوض کردن می‌دهد

همچنین در این بررسی آمده است تمایلات غذایی زنان تحت تاثیر ورزش کردن قرار نمی گیرد.

تاثیر ورزش کردن روی رژیم غذایی از سال ها قبل از مباحث مورد علاقه متخصصان بوده هست. همچنین نتیجه های مطالعات پیشین حاکی از آن است که فعالیت بدنی می تواند افراد را به مصرف خوراکی های سالم تشویق کند.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد فعالیت بدنی می‌تواند تمایلات غذایی مردان را عوض کردن دهد،‌ ولی این تاثیرگذاری را روی زنان ندارد. 

هرچند به گفته متخصصان آمریکایی تعداد محدودی از این مطالعات به بررسی تفاوت های احتمالی در تاثیر ورزش کردن روی تمایلات تغذیه ای در دو جنس مخالف پرداخته اند.

در این بررسی تعدادی موش نر و ماده در دو گروه تقسیم بندی شدند. یکی از این گروه ها به وسایل حرکتی دسترسی داشته و در حالی که موش های گروه دیگر تحرکی نداشتند. در هفته نخست هر دو گروه موش ها از یک رژیم غذایی استاندارد تغذیه می شدند و در هفته دوم این رژیم غذایی استاندارد با سه نوع رژیم غذایی پرچرب، سرشار از ساکارز و رژیم سرشار از آرد ذرت جایگزین شد. هر سه رژیم حاوی حجم یکسانی از پروتئین بودند.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، متخصصان دریافتند به طور کلی موش های نر و ماده که کم تحرک هستند رژیم پرچرب را به دو نوع رژیم غذایی دیگر ترجیح دادند. توصیه جالب توجه این بود که در مجموع تمایلات تغذیه ایِ موش های نر در گروه نخست که تحرک داشتند عوض کردن کرد در حالی که این عوض کردن در موش های ماده مشاهده نشد.

ورزش کردن سلیقه غذایی مردان را عوض کردن می‌دهد

واژه های کلیدی: تغذیه | مردان | مطالعات | تاثیرگذاری | رژیم غذایی | فعالیت بدنی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz