آببازسانان مدیریت دکتر پزشکیان خبر گزارش

آببازسانان: مدیریت دکتر پزشکیان خبر گزارش

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نه ابزار دموکراسی داریم و نه قاعده بازی را بلدیم / ناطق نوری

با اینکه بنی صدر در همان اوایل تایید صلاحیت و حتی مدیر جمهور شد. ولی راس حزب جمهوری اسلامی می دانستند که او صلاحیت ندارد. لذا اگر ما مراجعه به افکار عمومی داریم

نه ابزار دموکراسی داریم و نه قاعده بازی را بلدیم / ناطق نوری

ناطق نوری: نه ابزار دموکراسی داریم و نه قاعده بازی را بلدیم

عبارات مهم : ابزار

با اینکه بنی صدر در همان اوایل تایید صلاحیت و حتی مدیر جمهور شد. ولی راس حزب جمهوری اسلامی می دانستند که او صلاحیت ندارد. لذا اگر ما مراجعه به افکار عمومی داریم باید ابزار آن را نیز داشته باشیم. در کشور نه ابزار دموکراسی را داریم و نه قاعده بازی را بلدیم

ناطق نوری با بیان اینکه، در کشور نه ابزار دموکراسی داریم و نه قاعده بازی را بلدیم گفت: آیا آرای عامه مردم جهت گزینش اعضای خبرگان رهبری، توام با کارشناسی است؟ آیا آنها می توانند تشخیص دهند چه کسی خبره است؟ مردم جهت گزینش خبره ای که بعدها می خواهد رهبری را تعیین کند، یا یک مدیر جمهور چه کارشناسی و ملاک و مبنایی دارند؟

به گزارش روزنامه اعتماد، علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم «خشت زر» که در سالروز تاسیس حزب جمهوری اسلامی برگزار شد، گفت: حزب جمهوری اسلامی حزبی جامع و کامل بود. بعید است اگر حزبی در آینده کشور تشکیل شود و بتواند به جامعیت جمهوری اسلامی باشد.

نه ابزار دموکراسی داریم و نه قاعده بازی را بلدیم / ناطق نوری

وی افزود: اگر درون یک نظامی انتخابات و مراجعه به آرای عمومی باشد، یعنی دموکراسی وجود دارد. لیکن اعتنای به آرای اکثریت و افکار جمعی، همان دموکراسی هست. از این رو اگر پذیرفتیم که باید به آرای مردم مراجعه کنیم، دموکراسی را پذیرفته ایم.

یکی از مهم ترین و بالاترین ابزار دموکراسی، حزب است

با اینکه بنی صدر در همان اوایل تایید صلاحیت و حتی مدیر جمهور شد. ولی راس حزب جمهوری اسلامی می دانستند که او صلاحیت ندارد. لذا اگر ما مراجعه به افکار عمومی داریم

ناطق نوری در ادامه گفت: یکی از مهم ترین و بالاترین ابزار دموکراسی، حزب هست. لیکن مراجعه به آرای عمومی بدون حزب معنا نمی دهد. تمامی اقشار مردم کارشناس نیستند، به همین جهت این پرسش مطرح می شود که آیا آرای عامه مردم جهت گزینش اعضای خبرگان رهبری، توام با کارشناسی است؟ آیا آنها می توانند تشخیص دهند چه کسی خبره است؟ مردم جهت گزینش خبره ای که بعدها می خواهد رهبری را تعیین کند، یا یک مدیر جمهور چه کارشناسی و ملاک و مبنایی دارند؟

وی افزود: اگر حزبی نباشد که دارای شورای مرکزی، رأس و سر است و بدنه آن به تصمیمات شورای مرکزیش اعتماد نداشته باشند، دیگر چه کسی صلاحیت گزینش دارد؟ متاسفانه ما در ایران، بر مبنای موج گزینش می کنیم. یعنی امروز موجی موجب مدیر جمهور شدن فردی می شود و فردا موجی دیگر، فردی را که 180درجه با نفر قبلی تفاوت دارد، مدیر جمهور می کند.

ناطق نوری با بیان اینکه دموکراسی در کشور وجود دارد، ولی ابزار آن وجود ندارد، تصریح کرد: حزب کاری می کند تا اعضا و هوادارانش به شورای مرکزی آن اعتماد کنند. شورای مرکزی نیز با کارشناسی، یک نفر را معرفی و از بدنه و هواداران می خواهد به وی رای دهند. در این وقت است که نقش کارشناسی شورای مرکزی پررنگ می شود. جهت مثال با اینکه بنی صدر در همان اوایل تایید صلاحیت و حتی مدیر جمهور شد. ولی راس حزب جمهوری اسلامی می دانستند که او صلاحیت ندارد. لذا اگر ما مراجعه به افکار عمومی داریم باید ابزار آن را نیز داشته باشیم.

نه ابزار دموکراسی داریم و نه قاعده بازی را بلدیم / ناطق نوری

در کشور نه ابزار دموکراسی را داریم و نه قاعده بازی را بلدیم

وی افزود: متاسفانه ما در کشور نه ابزار دموکراسی را داریم و نه قاعده بازی را بلدیم. درحالی که در دنیا هم این ابزار وجود دارد و هم قاعده بازی رعایت می شود. جهت نمونه در هیچ کجای دنیا مسابقه ها و رویکردهای جناحی باعث از بین بردن بدنه کارشناسی در جامعه نمی شود و تغییرات تنها در سطح معاونین، مدیران و مشاوران رخ می دهد. ولی در ایران، هنگامی که جریان چپ به قدرت می رسد تمامی کارمندان و کارشناسان که تفکر نزدیک به جریان برابر دارند، از بین بردن می کند. یا همین طور جریان راست، اگر به قدرت رسد حتی رفتگرانی را که عقاید مشابه آنها ندارند، جابه جا می کند. مسئله اینجاست ما در حالی که ابزار دموکراسی را دارا نیستیم، قاعده بازی را نیز رعایت نمی کنیم.

با اینکه بنی صدر در همان اوایل تایید صلاحیت و حتی مدیر جمهور شد. ولی راس حزب جمهوری اسلامی می دانستند که او صلاحیت ندارد. لذا اگر ما مراجعه به افکار عمومی داریم

وی با بیان اینکه، باید دو یا سه حزب فراگیر و قدرتمند در کشور شکل بگیرد، گفت: این احزابی که امروز هستند به تعبیر رهبری، قبیله هستند و حزب نیستند. ما 250 حزب در کشور داریم که همچون قبیله هایی با تعداد نفرات محدود هستند. ما امروز به 2الی 3 حزب، مانند جمهوری اسلامی نیاز داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه حزب جمهوری اسلامی هیچگاه منحل نشد بلکه تعطیل شد، گفت: این یک تضاد یا به تعبیری دیگر پارادوکس هست. در آن مقطع، به محض اینکه حزب جمهوری اسلامی اعلام موجودیت و عضوگیری کرد، من خودم آنقدر عاشق عضویت در این حزب بودم همان روز اول صبح سریع به عنوان یک وظیفه شرعی و سیاسی، در کانون توحید در صف عضویت ایستادم تا عضو شوم. مرحوم موسوی اردبیلی در آن صف به من گفت: تو دیگر آیا در صف ایستاده ای؟ انصافا هر آنچه که ما امروز داریم از این حزب هست. قانون اساسی، خبرگان و مجلس را همه از برکت حزب جمهوری اسلامی بود و هنوز هم از آن معدن استفاده می کنیم.

نه ابزار دموکراسی داریم و نه قاعده بازی را بلدیم / ناطق نوری

وی بیان کرد: باید جامعه شناسان بررسی کنند که آیا حزب در کشور عزیزمان ایران پا نمی گیرد؟چرا تنها یک حزب توده در کشور عزیزمان ایران پاگرفت و بعدا حزب جمهوری اسلامی شکل گرفت که در ادامه راه شهید شد؟ طولی نکشید که راجع به حزب جمهوری اسلامی با آن همه زحمات و خدمات، به حضرت امام گزارش دادند و از آنجا که در آن مقطع، اکثر ائمه جمعه عضو حزب جمهوری اسلامی بودند، گفتند: این که نمی شود اکثر ائمه جمعه حزبی باشند. نمازجمعه جهت همه مردم و این تریبون جهت عموم هست. ولی آنها تبلیغ حزب خودشان را می کنند.

ناطق نوری در ادامه گفت: درهمین حال، امام دچار ابهامی شدند و فرمودند، هرکس می خواهد امام جمعه باشد، دیگر نمی تواند عضو حزبی باشد. همین مساله باعث شد که اکثر قریب به اتفاق ائمه جمعه حزب را رها کنند و تنها یکی از ائمه جمعه، حزب را رها نکرد و آن مرحوم محمدیان امام جمعه کاشمر بود که جای قدردانی داشت.

وی افزود: عامل دوم به تعطیلی گرائیدن حزب جمهوری اسلامی این بود که بعدها نماینده امام در سپاه، نامه ای به امام نوشت و در آن آورد که آقا شما می خواهید که نیروهای مسلح سیاسی نباشند و در سیاست دخالت نکنند، ولی بالاخره مسئولان کشور حزبی هستند؛ آیا اینها می توانند جهت نیروهای مسلح صحبت کنند؟ امام فرمودند، آنها جهت صحبت نیایند به غیر از این 12 نفر؛ که در نخستین جلد مجله پاسدار اسلام این پاسخ امام آمده است.

حزبی بودن را شاخصه منفی می دانستند

ناطق نوری بیان کرد: کمی که جلوتر رفتیم، مسئولین می گفتند آقای زید خیلی آدم خوبی است ولی حیف که حزبی هست. حزبی بودن را شاخصه منفی می دانستند. بعدها نیز هر وقت درخواست کردند حزب را بکوبند شعار حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله سر می دادند. این اواخر، که دبیر محترم حزب ما نیز مقام معظم رهبری بودند و مرحوم آقای هاشمی هم بودند. ایشان یعنی آیت الله خامنه ای فرمودند: امام پیغامی فرستادند و از ما یعنی ایشان و آقای هاشمی خواسته اند که از حزب بیرون بیایند.

وی افزود: ایشان گفتند: امام فرمودند شما اشخاص ملی هستید و نباید منتسب به حزب باشید و از آن بیرون بیایید. بنده آن شب گفتم، با رفتن شما دونفر، بهتر است فیتیله این حزب را پایین بکشیم و خیال همه را راحت کنیم؛ لیکن ممکن است فردا که مسئولیتی به ما دهند از ما نیز بخواهند که از حزب بیرون بیاییم. این مشکلی بود که حزب با آن همه زحمت پیدا کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بخش اعظمی از رمز موفقیت خودم را مرهون شهید بهشتی می دانم، گفت: ایشان تشکیلاتی بود و می توانست کادرسازی کند. مرحوم بهشتی با روش و منش خود مدیر می ساخت و استعدادهای بالقوه را به فعلیت می رساند. در راهپیمایی های قبل از انقلاب من همین جا خدمت ایشان بودم، مرحوم بهشتی جهت به هم رسیدن دو گروه راهپیمایان در خیابان، از آقای اجاره دار درخواست کردند تا جریانی را که از خیابان عباس آباد در حال راهپیمایی بود به گروهی که در خیابان شمیران قدیم وصل کند که همه به هم پیوستیم و نماز را در خیابان شمیران قدیم به امامت شهید آیت الله بهشتی خواندیم.

واژه های کلیدی: ابزار | اسلامی | دموکراسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz